[C# Hướng đối tượng] nhập vào 2 phân số và tính tổng 2 phân số đó

LT hướng đối tượng C#

Class phanso

Class Program

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *