[C# Hướng đối tượng] Nhập xuất danh sách Học sinh(Dùng List)

LT hướng đối tượng C#

Viết chương trình nhập ngày sinh, điểm toán, lý hóa, họ tên, mssv-nhập vào 1 danh sách các học sinh trong 1 lớp hoc, và xuất ra các học sinh đó

Class HocSinh

 

Class Lophoc

 

Class Program

2 thoughts on “[C# Hướng đối tượng] Nhập xuất danh sách Học sinh(Dùng List)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *