[C# Hướng đối tượng] Quản Lý Sinh Viên

LT hướng đối tượng C#

Viết một chương trình để lưu trữ các sinh viên gồm: mã sinh viên, họ và tên và điểm trung bình của N (N nhập từ bàn phím) sinh viên. Hãy sắp xếp danh sách sinh viên này theo thứ tự điểm trung bình giảm dần. Hiển thị 3 sinh viên có điểm trung bình cao nhất.

Class sinhvien

 

Class Program

 

Kết quả

5 thoughts on “[C# Hướng đối tượng] Quản Lý Sinh Viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *