Browsing Category

Laravel

Kiến trúc dựa trên Component

Component-based software engineering (CBSE) - Kiến trúc dựa trên Component tập trung vào việc phân chia thiết kế thành các thành phần chức năng hoặc các logic độc lập đại diện cho giao diện truyền thông có chứa các method, event và thuộc

Service Provider trong Laravel

1. Service Provider là gì ? Service Provider nó là trung tâm của việc khởi tạo tất cả các ứng dụng trong Laravel, các thành phần core sẽ được khởi tạo từ Service Provider. Chúng ta để ý đến file

Tìm hiểu Event trong Laravel

1. Event là gì ? Event là sự kiện , là một hành đông hay một tác vụ nào đó xả ra ở một thời điểm xác định. Trong những hệ thống web của chúng ta cũng có rất nhiều sự kiện xảy ra. Ví dụ như sự kiện một sản phẩm mới vừa được tạo, hay

Middleware trong Laravel

Chào anh em , gặp lại anh em trong bài viết chia sẻ lần này trong series Laravel và những điều thú vị ,lần này ta sẽ tiếp phần middleware nhá. Middleware dùng để làm gì ? Trước khi đi vào việc tạo và sử dụng Middleware trong Laravel

Tích hợp CKFinder và CKEditor vào Laravel.

Khi chúng ta định dạng ví dụ như font chữ hay màu sắc thì chúng ta không cần phải chỉnh sửa viết mã nguồn và việc đó là của CKEditor nó làm khi chúng ta định dạng và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Giới thiệu về ckeditor

Authentication trong Laravel

Trong các hệ thống website đang hoạt động trên Internet, một tính năng không thể thiếu là xác thực người dùng. Tính năng này giúp các website biết được ai đang sử dụng hệ thống để điều hướng thành viên đến các nguồn tài nguyên khác nhau,

Contract trong Laravel

Giới thiệu (Introduction) Về nghĩa thuần túy, "Contract" tạm dịch là "hợp đồng", cũng như bao khái niệm cấu trúc khác, vừa nghe xong chẳng hiểu nó liên quan gì đến code cả. Nói về bản chất thì "Contract" này đại diện cho các interface

Tìm hiểu về Service Container trong Laravel

Dependency Injection và Inversion of Control Cũng có ý kiến cho rằng Inversion of Control và Dependency Injection là một, và chúng chỉ là 2 cái tên được dùng cho một mục đích. Tuy nhiên, phần nhiều thì cho rằng Dependency Injection là

Xử Lý Image Upload – Laravel

Upload hình ảnh trong laravel là công việc thường xuyên hay gặp trong laravel,hầu như dự án nào cũng sẽ có,trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về xử lý upload hình ảnh trong Laravel.Khỏi vòng vo nữa,triển khai thôi :)) Bước

Laravel Eloquent ORM Phần 2: Xử lý database relationship

Trong thế giới thực tại, mọi vật đều có những kết nối với nhau, ví dụ một ngôi nhà phải có người sở hữu, một cuốn sách phải có tác giả (một hoặc nhiều tác giả), một đơn hàng phải liên quan đến một hoặc nhiều sản phẩm... Cơ sở dữ liệu cũng

Laravel Eloquent ORM phần 1: Thao tác với database

ORM là gì? ORM (Object Relational Mapping) là một kỹ thuật lập trình dùng để chuyển đổi dữ liệu giữa một hệ thống không hướng đối tượng như cơ sở dữ liệu sang hệ thống hướng đối tượng như lập trình hướng đôi tượng trong PHP. Kỹ

Migration trong Laravel

Giới thiệu chung. Migration giống như một hệ thống quản lý phiên bản giống như Git nhưng dành cho cơ sở dữ liệu của bạn. Migration cho phép bạn định nghĩa các bảng trong CSDL, định nghĩa nội dung các bảng cũng như cập nhật