Chú thích trong JavaScript

JavaScript

Chú thích là gì?

– Chú thích là những đoạn mã mà khi trình duyệt gặp phải chúng thì trình duyệt sẽ bỏ qua (có nghĩa là trình duyệt sẽ không thực thi những đoạn mã đó) ,ngoài javascript, bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng cần chú thích.

– Chú thích thường được dùng để ghi những lời như: nhận xétgiải thíchlưu ýnhắc nhỡ,…. nhằm phục vụ cho việc nếu sau này có xem lại mã lệnh để nâng cấp thì cũng dễ dàng hơn.

Cách viết chú thích

Viết chú thích trên một dòng

– Nếu phần nội dung chú thích nằm gọn trên một dòng thì bạn chỉ cần đặt cặp dấu // phía trước nó.

Viết chú thích trên nhiều dòng

– Nếu phần nội dung chú thích trải dài trên nhiều dòng thì ta dùng cặp dấu /* */ để bao quanh chúng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *