[C#Hướng đối tượng]Nhập Xuất Hàng

LT hướng đối tượng C#

Hãy lưu trữ mã số, tên hàng, giá và số lượng đang có của mỗi món hàng trong một lớp. Nhập chi tiết của N (N nhập từ bàn phím) món hàng hiển thị tên từng món hàng và tổng giá trị của nó.

Class Hang

Class Program

 

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *