Đăng nhập và Đăng xuất trong PHP

PHP cơ bản

Xây dựng ứng dụng Login và Logout với các yêu cầu như sau:
• Tạo trang login.php để chứa Form login và xử lý quá trình login
• Tạo trang admin.php chứa một đoạn nội dung bất kỳ để khi quá trình login thành công thì hệ thống sẽ tự động chuyển người dùng qua trang này và hiển thị nội dung đó
• Khi người dùng đã đăng nhập thành công thì không thể nào truy cập vào được trang login.php cũng như là quay lại được trang này
• Ở trang admin.php tạo một Link logout. Nếu người dùng lựa chọn logout sẽ đưa tới trang logout để xử lý logout đồng thời chuyển người dùng tới trang login.php và khi này thì trang admin.php cũng như trang logout.php đều không thể truy cập vào được

• Khi người dùng lựa chọn vào ô checkbox này thì nhưng lần truy cập sau, họ không cần phải đăng nhập
• Nếu người dùng không lựa chọn tính năng này thì sau khi tắt trình duyệt họ vẫn phải đăng nhập lại từ đầu

 

File login.php

 

File admin.php

 

File logout.php

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *