ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG RIP

0

để cấu hình RIP cho router thì sử dụng các câu lệnh cơ bản sau:

Router (config) # router rip

Router (config-router) # version 2

Router (config-router) # network mang_can_quang_ba

Ngoài ra còn có các option sau:

– Auto-summary (gộp các subnet lại thành một network chung)

– Default-information originate (quảng bá tuyến default route của nó cho các router cùng chạy RIP bên trong)

– Redistribute static (quảng bá những static route của nó cho các router cùng chạy RIP bên trong)

– Distance (set giá trị AD)

– Passive-interface (không cho gửi thông tin RIP đến các cổng connected với host để giảm traffic vô ích)

Nếu trong một hệ thống mạng lớn (ISP) số lượng router có thể lên tới hàng trăm, số lượng các tuyến route cần định tuyến cực lớn hàng trăm ngàn, thì phương pháp định tuyến tĩnh sẽ không còn phù hợp vì khi này khối lượng công việc là khổng lồ, tốn rất nhiều thời gian và rất dễ xảy ra sự sai sót trong việc định tuyến.

Để khắc phục nhược điểm của định tuyến tĩnh, thì định tuyến động được phát triển. Vậy định tuyến động là gì cũng như các đặc điểm ra sao?

1. Định nghĩa:

Định tuyến động là phương pháp định tuyến mà ở đó router sẽ tự động chia sẻ thông tin định tuyến (toàn bộ bảng định tuyến, hoặc một route trong bảng định tuyến) của mình cho các router hàng xóm (neighbor), qua đó router sẽ có thể tự động xác định đường đi tốt nhất tới một mạng đích.

Để thực hiện được điều đó định tuyến động sẽ sử dụng các giao thực định tuyến như: RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP, BGP…

2. Đặc điểm:

– Tự động chia sẻ thông tin định tuyến giữa các router

– Tự động cập nhật bảng định tuyến khi mạng có sự thay đổi

Ví dụ:

dinh-tuyen-dong-dynamic-routing-01

Trong mô hình trên khi cấu hình định tuyến động, thì R1 sẽ tự động trao đổi toàn bộ thông tin định tuyến của mình sang cho R2, khi này R2 nhận được thông tin từ R1 gửi sang, R2 sẽ tự động cập nhật những tuyến route mới vào trong bảng định tuyến của mình

dinh-tuyen-dong-dynamic-routing-02

Tương tự R2 cũng sẽ tự động gửi toàn bộ thông tin định tuyến của mình sang cho R3, và R1. R1 nhận được bản tin từ R2 gửi sang, R1 sẽ tự động cập nhật những tuyến route mới chưa có vào bảng định tuyến của mình. R3 cũng sẽ tự động cập nhật vào bảng định tuyến của mình những tuyến route mới, và cũng sẽ tự động gửi toàn bộ thông tin định tuyến của mình sang cho R2.

dinh-tuyen-dong-dynamic-routing-03

Sau một khoảng thời gian tất cả các router sẽ có đầy đủ thông tin các tuyến route trong mạng. Trạng thái tất cả các router đều có đầy đủ thông tin về các tuyến route trong mạng được gọi là hội tụ (convergence).

Leave A Reply

Your email address will not be published.