HÀM OR TRONG EXCEL

Excel

ĐỊNH NGHĨA HÀM OR

Hàm OR là một hàm logic. Hàm trả về kết quả TRUE nếu giá trị thỏa mãn một hoặc một vài, tất cả trong số các điều kiện được đưa ra.

Nếu không có điều kiện nào đúng, kết quả sẽ là FALSE.

CÚ PHÁP

=OR (logical1, [logical2], …)

Trong đó:

  • Logical1, logical2, …: Là các giá trị logic (có thể lên tới 255 điều kiện khác nhau)
Công thứcDiễn giải
=OR(A2=”Bananas”, A2=”Oranges”)Kết quả trả về là TRUE nếu ô A2 chứa “Bananas” hoặc “Oranges”, FALSE nếu không đám ứng được điều kiện nào.
=OR(B2>=40, C2>=20)Kết quả trả về là TRUE nếu B2 lớn hơn hoặc bằng 40 hoặc C2 lớn hơn hoặc bằng  20, FALSE nếu không đám ứng được điều kiện nào.
=OR(B2=” “, C2=””)Kết quả trả về là TRUE nếu một trong hai ô  B2 hoặc C2 rỗng hoặc cả hai ô đều rỗng, FALSE nếu không đám ứng được điều kiện nào.

Cũng như hàm AND, hàm OR được sử dụng rộng rãi để mở rộng tính hữu ích của các hàm Excel khác để thực hiện các phép thử logic.

SỬ DỤNG OR NHIỀU ĐIỀU KIỆN

HÀM IF LỒNG HÀM OR

= IF (OR (B2> 30, C2> 20), “Good”, “Bad”)

Công thức trả về “Good” nếu một số trong ô B3 lớn hơn 30 hoặc số trong C2 lớn hơn 20, “Bad” nếu không thỏa cả hai

AND KẾT HỢP VỚI OR

Giải thích: AND trả kết quả TRUE nếu tất cả các điều kiện được thỏa mãn, trả FALSE nếu 1 trong các điều kiện không đạt. AND có 2 đối số ngăn cách bởi dấu chấm phẩy (Bàn, Xanh lá cây hoặc Xanh da trời). AND trả TRUE nếu Sản phẩm là “Bàn” và Màu là “Xanh lá cây” hoặc “Xanh da trời”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *