[JAVASCRIPT]hiệu ứng chuyển slide kết hợp chuyển động animation

JavaScript

Mô tả: click vào một chấm thì chuyển sang slide khác, đồng thời các vật thể khác bay ra ????

Demo: Click vào đây để xem kết quả

HTML:

CSS

Note:

File css: bài này xử lý css animation là chính nên mình sẽ giải thích file css

  • Chú ý sử dụng thuộc tính overflow: hidden để bỏ những phần thừa của các img tam giác
  • Đặt z-index để hiển thị các layer
  • Đặt position:relative để di chuyển vị trí các slide

 

Javascript

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *