Kiểm tra tam giác

C# Cơ Bản

Sử dụng C# viết chương trình Nhập vào ba cạnh của một tam giác và kiểm tra xem tam giác đó là tam giác đều, tam giác cân hay tam giác thường.
+nếu tổng 2 cạnh phải lớn hơn cạnh còn lại –>tam giác thường
+Là tam giác đều nếu 3 cạnh bằng nhau,
+Tam giác cân trong trường hợp có 2 cạnh bất kì bằng nhau

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *