[PHP Mô hình MVC #5]-Thêm Cầu Thủ

PHP Mô hình MVC

Ta tiếp tục với file CTcontroller.php

 

ở đây mình gọi ra form thêm Cầu thủ từ view require_once(“view/them.php”);

Nên tại view/them.php mình sẽ tạo 1  form thêm CT

 

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *