[PHP Mô Hình MVC #09] Phân quyền

PHP Mô hình MVC

Như các bạn đã biết ,sau khi đăng nhập xong thì ta cần phân quyền giữa Admin và user để điều hướng đúng đến trang quản trị(Admin) hoặc user, ta sẽ phân quyền dựa trên giá trị 0 và 1 trong bảng CSDL

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *