PHP Tính chu vi và diện tích HCN

PHP cơ bản

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật với các yêu cầu như sau:
• Tạo một Form để gửi thông tin
• Tạo một hộp Selectbox để người dùng có thể lựa chọn tính (chu vi hoặc diện tích)
• Tạo một trường textbox để người dùng nhập giá trị của chiều rộng
• Tạo một trường textbox để người dùng nhập giá trị của chiều dài

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *