PHP tính chu vi và diện tích hình tròn

PHP cơ bản

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn với các yêu cầu như sau:
• Tạo một Form để gửi thông tin
• Tạo một hộp Selectbox để người dùng có thể lựa chọn tính (chu vi hoặc diện tích)
• Tạo một trường textbox để người dùng nhập giá trị của bán kính
• 1 nút để Tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *