Quản Lý Sản Phẩm Winform kết hợp SQL

Lập Trình C# WinForm

Cho CSDL: QSSP có bảng Sách(masanpham,tensanpham,gia,soluong)
1.Thiết kế Form như hình ,
2.Load dữ liệu từ CSDL vào form
3.Thực hiện chức năng thêm ,sửa,xóa và tìm kiếm
Chú ý: Sửa,xóa,tìm kiếm dựa trên mã sản phẩm

Phần thiết kế chỉ cần kéo thả,lưu ý bạn cần đặt name cho ô textbox,và nút buttton để xử lý code
Code:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *