Tính tiền xe taxi

PHP cơ bản

Viết chương trình tính tiền xe taxi với các yêu cầu như sau:
• Tạo một Form để gửi thông tin
• Tạo một trường textbox để người dùng nhập số Km đã đi được
• Tạo một Radio button. để người dùng có thể lựa chọn tính (có hoặc không khứ hồi) Biết giá tiền được tính như sau:
• 10Km đầu là 15.000 vnđ/1Km
• 15Km tiếp theo là 19.000 vnđ/1Km
• Các Km tiếp theo 7.000 vnđ/1Km
• Giá tiền khứ hồi được tính bằng 50% giá tiền lúc đi

Code

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *