Tổng Quan Framework Laravel Và Mô hình kiến trúc MVC

0

Tổng Quan Framework Laravel

 • Khắc phục lỗi và thừa kế các ưu điểm của các Framework khác.
 • Giúp Website có cấu trúc hệ thống rõ ràng và chặt chẽ.
 • Giúp hệ thống bảo mật hơn
 • Tài liệu hướng dẫn đầy đủ và rõ ràng.
 • Quản lý và tích hợp các thư viện vào dự án dựa vào Composer.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu với Migration.
 • Sử dụng Eloquent ORM (Object Relational Mapping) để quản lý dữ liệu.
 • Cơ chế Route trong Laravel mạnh mẻ và linh hoạt.
 • Quản lý bố cục với Blade Template
 • Sử dụng các tính năng (feature) mới nhất của PHP
 • Sử dụng mô hình MVC (Model – View – Controller)
 • Hệ thống xác thực (Authentication) và ủy quyền (Authorization) tuyệt vời
 • Cộng đồng hỗ trợ đông đảo
 • Tích hợp công cụ Artisan – Công cụ quản lý dòng lệnh
 • Sử dụng composer để quản lý PHP package
 • Sử dụng npm để quản lý các gói Javascript, giao diện
 • Hỗ trợ Eloquent ORM, Query Builder, Template Engine (Blade)

 

Mô hình kiến trúc MVC vận hành trong Framework Laravel

 • Mô hình MVC (model, controller, view) là mô hình chuẩn cho ứng dụng web được sử dụng nhiều nhất ngày nay
 • Mô hình MVC là viết tắt của 3 chữ Model, View, Controller. Mô hình này tách một ứng dụng web làm 3 thành phần riêng biệt đảm nhiệm chức năng tách biệt, thuận tiện cho việc xử lý và bảo trì

 • Model  :thao tác với cơ sở dữ liệu.
 • View :  Hiển thị và tương tác với người dùng.
 • Controller: Điều khiển, xử lý logic, điều hướng giữa các đối tượng tham gia hệ thống như điều hướng một yêu cầu từ người dùng (HTTP request chẳng hạn) đến cho một Model tương ứng xử lý sau đó kết quả trả về sẽ chuyển đến cho View để thực hiện các hiển thị và tương tác với người dùng cuối.

Áp dụng mô hình MVC giúp ứng dụng có thể module hóa rất rõ ràng, phát triển ứng dụng nhanh chóng và đặc biệt mã nguồn dễ bảo trì. Laravel là framework PHP áp dụng mô hình MVC, bài viết này của chúng ta sẽ tập trung ở phần Model là một trong những phần chính trong hệ thống core Laravel.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.