Xử lý tính toán giảm giá Sản phẩm C#

C# Cơ Bản

Viết chương trình nhập vào đơn giá 1 mặt hàng, và số lượng bán của mặt hàng.
Tính tiền khách phải trả, với thông tin như sau:
Thành tiền: đơn giá * số lượng
Giảm giá: Nếu thành tiền > 100, thì giảm 3% thành tiền, ngược lại không giảm
Tổng tiền phải trả: thành tiền – giảm giá.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *